ΚΑΛΑΘΙ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Τηλεφωνικές παραγγελίες: 26610 35053 & 26610 43375 | Μέσω email : sales@ricordi.gr

Όροι Παραγγελίας

Το RICORDI αναγνωρίζει την σημασία του θέματος της προστασίας προσωπικών δεδομένων του ΧΡΗΣΤΗ όσο και των δεδομένων των ηλεκτρονικών του/της συναλλαγών και θα λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο, με τα πλέον σύγχρονα και προηγμένα μέσα, ώστε να του/της εξασφαλίσει την μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα και τις συναλλαγές του ΧΡΗΣΤΗ, είναι ασφαλή και απόρρητα. Η διατήρηση του απορρήτου θεωρείται δεδομένη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασικές συναλλαγές ισχύουν επίσης και για τις διαδικτυακές πωλήσεις (e-commerce). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον ΧΡΗΣΤΗ στο RICORDI είναι εμπιστευτικές και η τελευταία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Κατά την αποστολή της παραγγελία σας, εφόσον δοθεί η ρητή συγκατάθεση σας, το RICORDI μπορεί να αποθηκεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, παρελθοντικές παραγγελίες και περαιτέρω αναλυτικώς αναφερόμενα κατωτέρω) τα οποία θα αποθηκεύει σε ασφαλή ηλεκτρονική τοποθεσία, με την μεγαλύτερη αξιοπιστία. Κανένα εκ των ανωτέρω ληφθέντων προσωπικών δεδομένων δεν πρόκειται να κοινοποιηθεί, δημοσιευθεί ή να μεταβιβασθεί σε τρίτους. Η συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αφορά μόνο : α) την εκτέλεση της παραγγελίας σας, β) την παροχή των υπηρεσιών προς εσάς, γ) την εκτέλεση ενδεχόμενης επιστροφής/αλλαγής προϊόντος, δ) την παροχή προσωποποιημένων διαφημιστικών μηνυμάτων, ε) την παροχή μη προσωποιημένων διαφημιστικών μηνυμάτων, στ) εξατομικευμένων μηνυμάτων, ζ) ειδικών προσφορών και διαφημίσεων που αφορούν τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα, βάσει των πληροφοριών που μας κοινοποιείτε και των πληροφοριών, και η) συναφείς με τους ανωτέρω σκοπούς.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δε χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πέραν από εκείνους που αναφέρονται στην παρούσα (και στην Πολιτική

Απορρήτου του RICORDI) και τα οποία παρέχονται εκ μέρους σας, εκτός αν λάβουμε την ρητή συγκατάθεση σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο. Το RICORDIσυλλέγει μόνον προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας και να σας παρασχεθούν οι υπηρεσίες που επιλέγετε υπό τις βέλτιστες συνθήκες και με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων. Η πραγματοποίηση της παροχής των υπηρεσιών του RICORDI μέσω του παρόντος Ιστοτόπου, προϋποθέτει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Χρήστη από του RICORDI στο πλαίσιο της παροχής της μεταξύ μας υπηρεσίας και προς εκτέλεσης της οικείας σύμβασης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Όταν ο Χρήστης προχωράει στην παραγγελία, το RICORDI συλλέγει το περιεχόμενο και τις λοιπές πληροφορίες που αυτός παρέχει.

Συγκεκριμένα συλλέγουμε πληροφορίες που ρητά έχουμε συγκατάθεση για αυτά, ή έχουμε προβλέψει πως δυνάμεθα να συλλέξουμε, όπως ενδεικτικά:

> Το όνομά σας,

> Τη διεύθυνση email σας,

> Την ταχυδρομική σας διεύθυνση,

> Τον αριθμό τηλεφώνου σας,

> Το προφίλ σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

> Το φύλο σας,

> Την ηλικία σας

> Πληροφορίες για τις υπηρεσίες που επιλέγετε

> Την επαγγελματική σας θέση ή τη σχολική τάξη στην οποία φοιτάτε

Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε την Πολιτική Απορρήτου μας, που λειτουργεί συμπληρωματικά με τους Όρους Παραγγελίας μας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δε χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πέραν των στην παρούσα αναφερόμενων και παρασχεθέντων εκ μέρους σας, εκτός αν λάβουμε την άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο. Το RICORDI συλλέγει μόνον προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας και να σας παρασχεθούν οι υπηρεσίες που επιλέγετε υπό τις βέλτιστες συνθήκες και με τον αποτελεσματικότερο τρόπο.

Ο σκοπός της συγκέντρωσης των δεδομένων αυτών είναι η δημιουργία καταναλωτικού «προφίλ» του Χρήστη και η επικοινωνία του RICORDI με το συγκεκριμενοποιημένο πλέον Χρήστη στον οποίο ανήκουν τα δεδομένα αυτά, προς επιλογή των κατάλληλων για αυτόν προϊόντων και υπηρεσιών, η κοινοποίηση αυτών και η παροχή ενημέρωσης εν γένει, ολοκλήρωση συναλλαγών, η οποία ειδάλλως δε θα ήταν εφικτή.

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι (και υπεύθυνοι ασφαλείας) έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Το RICORDI δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία του ΧΡΗΣΤΗ και των συναλλαγών του, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτόν ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση δημόσιας αρχής. Στην περίπτωση που το RICORDI χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για αυτόν καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριώσει την ύπαρξη λάθους.

Για περαιτέρω ασφάλεια του ΧΡΗΣΤΗ, θα πρέπει και ο ίδιος να χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα. Ενημερωτικούς καταλόγους και έντυπο υλικό θα λαμβάνει ο ΧΡΗΣΤΗΣ μόνον εφόσον το επιθυμεί και το δηλώσει κατά τη διάρκεια της εγγραφής του ως μέλος.

Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, διαθέτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά του ΧΡΗΣΤΗ καθώς και τα δεδομένα και τις πληροφορίες που του εμπιστεύεται. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτει ο ΧΡΗΣΤΗΣ στη διάθεσή του RICORDI με την εγγραφή του ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών του. Όλες οι πληροφορίες κωδικοποιούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

Scroll To Top